#News

Kongre Haber ve Duyuru


Davet Metni

9. Örgütsel Davranış Kongresi, 03-05 Kasım 2022 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü ev sahipliğinde Çanakkale'de gerçekleştirilecektir.

Kongrede; motivasyon, liderlik, iş tatmini, kişilik, psikolojik sermaye ve benzeri alanlarda araştırma yapan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirmek, farklı üniversitelerdeki araştırmacılar arasındaki etkileşimi artırmak, yeni kavram ve teorilerin tartışılmasını sağlanmak amaçlanmaktadır. Örgütsel Davranış alanında güncel konularının tartışıldığı ve alanla ilgili araştırma yapan akademisyenlerin ve öğrencilerin çalışmalarını paylaştığı Örgütsel Davranış Kongresi, akademisyenler arasında sinerji oluşturmanın yanında genç araştırmacıları da motive etmektedir.

2013 yılından beri her yıl farklı bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan Örgütsel Davranış Kongresi bu yıl da disipline katkı sağlayan değerli bilim insanlarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bir araya getirecektir. 02 Kasım 2022'de Çalıştay ile başlayacak ve 03-05 Kasım 2022 tarihleri arasında bildirilerle devam edecek olan kongremize siz değerli katılımcıları bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Pelin KANTEN
Kongre Dönem Başkanı

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. İnci ERDEM ARTAN

Hibrit Çalışmanın Davranışsal Boyutları

"Moderatör"

Prof. Dr. Cavide UYARGİL

Hibrit Çalışmanın Davranışsal Boyutları

"Konuşmacı"

Prof. Dr. Ayşe Çiğdem KIREL

Hibrit Çalışmanın Davranışsal Boyutları

"Konuşmacı"

Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Hibrit Çalışmanın Davranışsal Boyutları

"Konuşmacı"

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN

Hibrit Çalışmanın Davranışsal Boyutları

"Konuşmacı"

Önemli Tarihler

Kongre Kayıt Son Tarihi

20 Ekim 2022 tarihi 23:59'a kadar kayıt yapabilirsiniz.

Sonuçların İlanı

15 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen bildiriler toplu olarak açıklanacaktır.

Kongre Tarihi

Kongremiz 03-05 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.